Opiekunowie roku

AGROBIZNES– studia stacjonarne I stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2016/2017 – mgr inż. Tomasz Pilawka  tel.: 71-320-1796  e-mail: tomasz.pilawka@up.wroc.pl

2015/2016 – dr.inż.Bernard Gałka tel : 71-320-5635, e-mail:bernard.galka@up.wroc.pl

2014/2015 -dr inż. Izabela Kurtyka-Marcak tel.: 71-320-1768, e-mail: izabela.kurtyka-marcak@up.wroc.pl

BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA ROŚLIN – studia stacjonarne I stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2019/2020 – dr hab. inż. Kamila Nowosad, profesor uczelni  tel. :71 320-1822 e-mail:kamila.nowosad@upwr.edu.pl

2018/2019 – dr hab. inż. Daniel Pruchniewicz, profesor uczelni  tel. :71 320-1588 e-mail:daniel.pruchniewicz@upwr.edu.pl

2017/2018 – dr inż. Dorota Richter, tel. 71-320-1606 e-mail:dorota.richter@upwr.edu.pl

EKONOMIA – studia stacjonarne I – go stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)2

2019/2020  – rok I dr Hanna Adamska, tel. 71 320-1780, email:hanna.adamska@upwr.edu.pl

2018/2019  – rok II dr Magdalena Raftowicz, tel. 71 320-1773, email: magdalena.raftowicz@upwr.edu.pl

2017/2018 – rok III- dr inż. Julian Kalinowski, tel. 71 320-1840, email: julian.kalinowski@upwr.edu.pl

MEDYCYNA ROŚLIN – studia stacjonarne I stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2018/2019 – dr inż. Justyna Sołtysiak tel.: 71-320-1587 e-mail: justyna.soltysiak@upwr.edu.pl

2017/2018 – dr inż. Ewa Tendziagolska tel.: 71-320-1672 e-mail: ewa.tendziagolska@upwr.edu.pl

2016/2017 – dr inż Iwona Gruss tel.: 71-320-1760 e-mail: iwona.gruss@up.wroc.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA – studia stacjonarne I stopnia (wg rocznika rozpoczęcia)

2019/2020 – dr inż. Paweł  Jezierski, tel. 71 320 56 37, e-mail: pawel.jezierski@upwr.edu.pl

2018/2019 – dr inż. Andrzej Kocowicz, tel. 71 320 5602, e-mail: andrzej.kocowicz@upwr.edu.pl

2017/2018 – dr inż. Agnieszka Dradrach, tel. 71 320-1636, e-mail:agnieszka.dradrach@upwr.edu.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA  – studia stacjonarne II stopnia (wg rocznika rozpoczęcia)

2019/2020 –  dr inż. Dorota Kawałko, tel. 71 320-5625, e-mail: dorota.kawalko@upwr.edu.pl

2018/2019 –  dr hab. inż. Daniel  Pruchniewicz, prof. uczelni, tel. 71 320-1588, e-mail: daniel.pruchniewicz@upwr.edu.pl

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI  – studia stacjonarne I stopnia  (wg rocznika rozpoczęcia)

2019/2020 – dr inż. Hubert Prask, tel.: 71 3205946, e-mail: hubert.prask@upwr.edu.pl

2018/2019 – dr inż. Przemysław Kobel, tel.: 71 3205947, e-mail: przemyslaw.kobel@upwr.edu.pl

2017/2018 – dr inż. Przemysław Bukowski, tel.: 71 3205946, e-mail: przemyslaw.bukowski@upwr.edu.pl

2016/2017– dr inż. Małgorzata Fugol, tel.: 71 320-5949, e-mail: malgorzata.fugol@upwr.edu.pl

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI  – studia stacjonarne II stopnia (wg rocznika rozpoczęcia)

2018/2019 – dr inż. Jan Den Boer, tel. 71 320-5701, email: jan.denboer@upwr.edu.pl

 

OGRODNICTWO – studia stacjonarne I stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2018/2019 – dr inż Cecylia Uklańska-Pusz, tel 71 320 1723, e-mail: cecylia.uklanska-pusz@upwr.edu.pl

2017/2018 – dr inż. Marta Czaplicka-Pędzich, tel. 71 320 1741, e-mail:marta.czaplicka-pedzich@upwr.edu.pl

2016/2017 – dr inż. Piotr Chohura, tel 71 320 1709, e-mail: piotr.chohura@upwr.edu.pl

2015/2016 – dr inż. Przemysław Bąbelewski,  tel. 71 320 1722, e-mail: przemyslaw.babelewski@upwr.edu.pl

2014/2015 – dr inż. Magdalena Szymura,  tel.  71 320 1649, e-mail: magdalena.szymura@upwr.edu.pl

OGRODNICTWO– studia stacjonarne II stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2016/2017 – dr inż. Jan Krężel, tel. 71 320 -1726, e-mail:jan.krezel@upwr.edu.pl

ROLNICTWO – studia stacjonarne I stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2019/2020 – dr inż. Anna Jama-Rodzeńska, tel. 71 320 16 27, e-mail:anna.jama@upwr.edu.pl

2018/2019 – dr inż. Magdalena Serafin-Andrzejewska, tel. 71 320 1633, e-mail:magdalena.serafin-andrzejewska@upwr.edu.pl

2017/2018 – dr inż. Bartosz Kozak, tel. 71 320 1834, e-mail: bartosz.kozak@upwr.edu.pl

ROLNICTWO – studia stacjonarne II stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2019/2020- dr inż. Elżbieta Gębarowska tel.71-320-5623, e- mail: elzbieta.gebarowska@upwr.edu.pl

2018/2019 –  dr inż. Anna Wondołowska-Grabowska,  tel. 71 320-1634,   e-mail: anna.wondolowska-grabowska@upwr.edu.pl

ROLNICTWO – studia niestacjonarne I stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2018/2019 – dr hab. inż. Janina Zawieja tel.: 71-320-1679 e-mail: janina.zawieja@upwr.edu.pl
2017/2018 – dr Małgorzata Oksińska tel.: 71-320-5622 e-mail: malgorzata.oksinska@upwr.edu.pl
2016/2017 – dr Elżbieta Magnucka tel.: 71-320-5623 e-mail: elzbieta.magnucka@upwr.edu.pl
2015/2016- dr inż. Elżbieta Gębarowska tel.: 71-320-5623 e-mail: elzbieta.gebarowska@upwr.edu.pl

ROLNICTWO – studia niestacjonarne II stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2014/2015- dr inż. Wojciech Pusz tel.: 71-320-1697 e-mail: wojciech.pusz@upwr.edu.pl

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA – studia stacjonarne I stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2019/2020 – dr inż. Marek Brennensthul, tel. 71 320-5827, email: marek.brennensthul@upwr.edu.pl

2018/2019 – dr hab. inż. Krzysztof Lech, tel. 71 320 57 30, e-mail: krzysztof.lech@upwr.edu.pl

2017/2018 – dr inż. Beata Cieniawska, tel. 71 320 57 13, e-mail: beata.cieniawska@upwr.edu.pl

2016/2017 – dr inż. Mariusz Surma, tel. 71 320-5724, e-mail: mariusz.surma@upwr.edu.pl

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia stacjonarne I stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2019/2020 – rok I dr inż. Adam Luberański, tel. 71 320-5735, email: adam.luberanski@upwr.edu.pl
2018/2019 – rok II dr inż. Marta Pasławska, tel. 71 320-5895, email: marta.paslawska@upwr.edu.pl
2017/2017 – rok III – dr Jan de Boer, tel. 71 320 5701, email: jan.denboer@upwr.edu.pl
2016/2017 – rok IV – dr Monika Przybylska-Cząstkiewicz, tel. 71 320 1801, email: monika.przybylska-czastkiewicz@upwr.edu.pl 

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia stacjonarne II stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2018/2019 – I (USM) – dr inż. Tomasz Berbeka, tel. 71 320-1775, email: tomasz.berbeka@upwr.edu.pl