Rekrutacja

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu znajdują się na stronie:

http://www.up.wroc.pl/doktoranci/472/rekrutacja.html