Program

Wykaz imprez związanych z Jubileuszem 70 lat Wydziału Przyrodniczo-
Technologicznego w roku 2015:

 
Imprezy okolicznościowe:

  • marzec 2015 r. Jubileuszowe warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (budynek CD-N), pod hasłem „Biotechnologia i medycyna roślin wyzwaniem współczesnej nauki”
  • maj  2015  r.  Jubileuszowe  warsztaty  dla  młodzieży  szkół  ponadgimnazjalnych  (budynek Bioinżynierii),
  • 18 maja impreza w ramach międzynarodowej akcji „Fascynujący Świat Roślin”- „Rośliny też mogą chorować”  30 maja 2015 Jubileuszowy zjazd absolwentów (Aula Jana Pawła II) połączony z dniem przyrodników w Pawłowicach,  
  • 4.12.2015  r.  Uroczystość  70-lecia  Wydziału  Przyrodniczo-Technologicznego,  połączona z wręczeniem tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  • 5.12.2015  r.  Absolutorium  Wydziału  Przyrodniczo-Technologicznego  połączone z promocja doktorów (Aula Jana Pawła II).

 
Przy okazji wszystkich imprez i konferencji będzie prezentowana wystawa zdjęć – historia Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
4  grudnia  2015  r.  dodatkowa  wystawa  prezentująca  Jednostki  Wydziału  Przyrodniczo-Technologicznego.

 

Wykaz imprez Jubileusz 70 lat