Oferty pracy

Oferta pracy 19 07 2017 r.

Ogłoszenie na temat możliwości zatrudnienia absolwentów Uniwersytetu w placówkach terenowych Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Chruszczewska, Główny specjalista, Dział Kadr i Organizacji Pracy

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

tel. 774437114, 774437100

nabór kandydatów-absolwenci