Przedmioty do wyboru

 

Wykaz przedmiotów do wyboru, studia I stopnia Ochrona środowiska 2016/2017

 

I stopień 

1-Karty wyboru przedmiotów – I stopień studiów 2- protokół wzor 2016-2017

Semestr 3

1.1. Biologia rosllin uprawnych s. 3 1.2. Grzyby w ekosystemach s. 3 1.3. roslinnosc terenow zadarnionych s. 3 1.4. Przystosowanie rosllin do srodowiska s. 3 1.5 Biologia i ekologia rodzimych gatunków drzewiastych s.3 1.6 Podstawy biologii porostów i ich wykorzystania w ochronie środowiska s. 3 1.7 Rosliny użytkowe dziko rosnące s.3

Semestr 4

2.1. Wybrane zagadnienia z fizjologia człowieka i zwierzat s. 4 2.2. Wybrane dzialy zoologii s. 4 2.3. Optymalizacja mineralnego zywienia roslin s. 4 2.4 Interakcje roślina-owad s. 4 3.1. Integrowana i ekologiczna uprawa warzyw i owocow s. 4 3.2. Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej s. 4 3.3 Biomasa roslinna_odnawialne zrodlo energii w srodowisku s. 4 3.4. Uprawa roslin na obszarach górskich s. 4 3.5. Bezglebowa uprawa s. 4 3.6. Rolnictwo ekologiczne s. 4

Semestr 5

4.1. Geografia wsi s. 5 4.2. Aplikacja GIS w OS s. 5 4.3. Komputerowe wspomaganie produkcji roslinnej 2013 s. 5 4.4. Analizy przestrzenne w OS s. 5 4.5. Systemy wspomagania decyzji w OS s. 5 5.1 Postęp genetyczny_OŚ s. 5 5.2 Roślinne kultury in vitro s. 5 5.3 Hodowla odpornościowa roślin s. 5 6.1 Gospodarka wodna zlewni s. 5 6.2 Hydrobiologia s. 5 6.3 Systemy gospodarowania wodą s. 5 6.4. Biologia i ochrona zbiorowisk roślinnych ekosystemów wodnych i bagiennych [OŚ] s. 5 7.1 Rosliny do ogrodów naturalistycznych s. 5 7.2 Projektowanie zieleni w różnych środowiskach s. 5 7.3 Nawierzchnie trawiaste Ochrona środowiska s. 5 7.4 Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni s. 5

Semestr 6

8.1 Infrastruktura miast wsi s. 6 8.2 Uzdatnianie wód s. 6 9.1 Elementy waloryzacji krajobrazu s. 6 9.2 Metodyka badan ekologicznych s. 6 9.3 Drzewa i krzewy w środowisku miejskim s. 6

Semestr 7

10.2 Sterowanie_procesami_ochr-srod s. 7 10.3. Podstawy techniki w OŚr s. 7 11.1 Prawne aspekty edukacji ekologicznej po polsku s. 7 11.2 Ochrona srodowiska w prawie działalności gospodarczej s.7

II stopień

 

1-Karty wyboru przedmiotów 2- Protokol wzor 2015-2016

1.1. Ewaluacja skutkow srodowiskowych programow, strategii i polityk.doc 1.2. Geoekologiczne problemy obszarow gorskich 1.3. Turystyka i jej wpływ na srodowisko 2.1. Wykorzystanie roślin do oceny środowiska 2.2. Bezkręgowce, jako bioindykatory OŚ_2013 2.3. Podstawy waloryzacji przyrodniczej 2013 2.4. Owady i grzyby chronione OS_2013 2.5. Metody badan mikologicznych powietrza wody i gleby 3.1. Gleby organiczne 3.2. Organiczne zanieczyszczenia środowiska glebowego 3.3. Opłaty za korzystanie ze środowiska 3.4. Wykorzystanie odpadów w rolnictwie i rekultywacji terenów zdegradowanych 4.1. Przyrodnicze wykorzystanie ścieków i osadów 4.2 ochrona srodowiska w zakladach unieszkodliwiania odpadow 4.3. Zagospodarowanie przestrzeni terenów erodowanych 2013 4.4. zagospodarowanie wód opadowych 2013 5.1. Materia organiczna a ryzyko środowiskowe 5.2. Podstawy nowoczesnej gospodarki odpadami