Dziekanat

 Dane kontaktowe


Adres:

Dziekanat Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
pl. Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław

Kontakt:

email: dziekanat.wpt@up.wroc.pl

Godziny otwarcia dziekanatu:

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek            11.00 – 15.00
Dziekanat w czwartki nieczynny.
Sobota (dla studentów studiów niestacjonarnych w terminie zjazdów) 9.00 – 13.00


 Pracownicy

mgr Barbara Białek, kierownik dziekanatu

tel. 71 320 15 38
e-mail:barbara.bialek@upwr.edu.pl

 

studia doktoranckie

Urszula Kamińska, samodzielny referent

tel./fax 71 320 15 35
e-mail:dziekanat.wpt@upwr.edu.pl
 

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – studia stacjonarne

Anna Kańduła, samodzielny referent

tel. 71 320 15 46
e-mail: anna.kandula@upwr.edu.pl

 

Biotechnologia stosowana roślin – studia stacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia stacjonarne

mgr Liliana Mielniczuk, samodzielny referent

tel. 71 320 15 42

e-mail: liliana.mielniczuk@upwr.edu.pl
 

Ekonomia – studia stacjonarne I i II stopnia

mgr inż. Marta Szłapak

tel. 71 320 15 45
e-mail: marta.szlapak@upwr.edu.pl
  

 

Ogrodnictwo – studia stacjonarne

Technika rolnicza i leśna – studia stacjonarne

Agrobiznes – studia stacjonarne

mgr Katarzyna Pieczarka, specjalista

tel. 71 320 15 39
e-mail: katarzyna.pieczarka@upwr.edu.pl

 

Ochrona środowiska – studia stacjonarne I i II stopnia

Rolnictwo – studia stacjonarne

Bożena Rogozińska, samodzielny referent

tel. 71 320 15 40
e-mail: bozena.rogozinska@upwr.edu.pl
 

Medycyna roślin – studia stacjonarne

Rolnictwo – studia niestacjonarne

mgr Joanna Walczak-Bogusz, samodzielny referent

tel. 71 320 15 43
e-mail: joanna.walczak-bogusz@upwr.edu.pl

 

Wydziałowe Biuro Praktyk

 tel. 71 320 1555

e-mail: wpt.praktyki@upwr.edu.pl

 mgr Agnieszka Wrukowska

 obecnie zastępstwo: mgr Agnieszka Adamus-Świąder

 email: agnieszka.adamus-swiader@upwr.edu.pl

 

Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

 tel. 71 320 10 28

 

mgr Ewa Bedra, goniec

email:ewa.biedra@upwr.edu.pl

tel./fax 71 320 15 41