Przedmioty do wyboru

Studia stacjonarne

Wykaz przedmiotów do wyboru w roku ak. 2017-18 Rolnictwo, studia II stopnia, niestacjonarne- agronomia Wykaz przedmiotów do wyboru w roku ak. 2017-18 Rolnictwo, studia I stopnia, stacjonarne Wykaz przedmiotów do wyboru w roku ak. 2017-18 Rolnictwo, studia I stopnia, niestacjonarne Wykaz przedmiotów do wyboru w roku ak. 2017-18 Rolnictwo, studia II stopnia, stacjonarne – agronomia Wykaz przedmiotów do wyboru w roku ak. 2017-18 Rolnictwo, studia II stopnia, niestacjonarne- agroturystyka

 

 

Wykaz przedmiotów do wyboru, studia I stopnia stacjonarne, Rolnictwo 2016/2017 Wykaz przedmiotów do wyboru, studia II stopnia, stacjonarne, Rolnictwo, spec. agronomia 2016/2017

Studia I stopnia

Z zakresu ekologii i ochrony środowiska

Najciekawsze ekosystemy świata Ochrona i sposoby renowacji zbiorowisk łakowych – Szymura Podstawy-gospodarki-odpadami1 Przyrodnicze wykorzystanie odpadow – Patorczyk-Pytlik Rośliny w zanieczyszczonym środowisku Sylabus blokowy z zakresu ekologii i ochrony śr.odowiska Środowisko przyrodnicze obszarow gorskich – Kocowicz A. Torfowiska-wykorzystanie-zagrozenia-ochrona Wykorzystanie roślin do oceny środowiska – Fudali

Z zakresu ekonomiki rolnictwa

Podstawy agrobiznesu – Gonet D. Pozyskiwanie funduszy… Szuk T. Sylabus blokowy z zakresu ekonomiki rolnictwa

Z zakresu nauk o glebie

Gleby organiczne i ich funkcje w środowisku – Bogacz A. Minerały ilaste – Dębicka M. Sylabus blokowy z zakresu Nauki o glebie Żyzność gleb w warunkach degradacji srodowiska – Kocowicz A.

Z zakresu ochrony roślin

Diagnostyka chorób i szkodników roślin RR 2014 SS I stop. Stawonogi i grzyby jako bioindykatory stanu krajobrazu rolniczego – Klukowski, Matkowski Sylabus blokowy z zakresu ochrony roślin Szkodniki i choroby inwazyjne…l. Szkodniki i choroby magazynów i przechowalni R 2013_1 Środki ochrony roślin w ekosystemach – Jackowski

Z zakresu uprawy roli i roślin

Komputerowe systemy wspomagania decyzji – Kuc Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej – Kordas Płodozmiany we współczesnym świecie – Wacławowicz Sylabus blokowy z zakresu uprawy roli i roślin

Z zakresu uprawy roślin

Biomasa roslinna-Kozak i in. Diagnozowanie stanu roslin uprawnych – Kozak Projektowanie technologii upraw Rosliny alternatywne sylabus rolnictwo KRK Uprawa roslin w górach sylabus rolnictwo KRK

Z zakresu żywienia roślin

Metody i optymalizacja nawożenia mikroelementami – Piszcz Nowoczesne technologienawożenia roslin – Kulczycki Racjonalna gospodarka składnikami…. Sylabus blokowy z zakresu żywienia roślin

Studia II stopnia

Z zakresu agrobiotechnologii

Diagnostyka molekularna Sylabus modułowy Agrobiotechnologia Zastosowanie kultur in vitro w uprawie i hodowli roślin

Z zakresu bioróżnorodności

  Rodzime gatunki drzewiaste – różnorodność, zagrożenia, ochrona Sylabys modułowy z zakresu bioróżnorodności Zachowanie bioróżnorodności… . Agreofitocenologia Inwazje i zamieranie gatunków

 

Z zakresu kształtowania środowiska

 Kształtowanie krajobrazu Metody zagospodarowania terenu Roślinność terenów zadarnionych Sylabus modułowy z zakresu Kształtowania środowiska

 

Z zakresu postępu biologicznego

 

Bioróżnorodność w hodowli roślin Hodowla odpornościowa….. Syalbus modułowy z zakresu Postępu biologicznego Wybrane zagadnienia z genetyki i hodowli rośllin uprawnych Wybrane zagdanienia z produkcja materiału siewnego

Z zakresu systemów rolnictwa

Diagnostyka i optymalizacja nawożenia roślin alternatywnych Metody ochrony roślin w różnych systemach rolnictwa Monitoring chorób w różnych systemach rolnictwa Skutki chemizacji Sylabus modułowy z zakresu systemów rolnictwa Techniologie nawożenia roślin uprawnych w wybranych systemach rolnictwa

Z zakresu zrównoważonego rozwoju

Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw Globalne zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój Podstawy zrównoważonego rozwoju. Sylabus modułowy z zakresu zrównoważonego rozwoju Zrównoważony rozwój

 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia

Z zakresu ekologii i ochrony środowiska

Najciekawsze ekosystemy świata Ochrona i sposoby renowacji zbiorowisk łakowych – Szymura Podstawy-gospodarki-odpadami1 Przyrodnicze wykorzystanie odpadow – Patorczyk-Pytlik Rośliny w zanieczyszczonym środowisku Sylabus blokowy z zakresu ekologii i ochrony śr.odowiska Środowisko przyrodnicze obszarow gorskich – Kocowicz A. Torfowiska-wykorzystanie-zagrozenia-ochrona Wykorzystanie roślin do oceny środowiska – Fudali

 

Z zakresu ekonomiki rolnictwa

 

Podstawy agrobiznesu – Gonet D. Pozyskiwanie funduszy… Szuk T. Sylabus blokowy z zakresu ekonomiki rolnictwa

Z zakresu nauk o glebie

Gleby organiczne i ich funkcje w środowisku – Bogacz A. Minerały ilaste – Dębicka M. Sylabus blokowy z zakresu Nauki o glebie Żyzność gleb w warunkach degradacji srodowiska – Kocowicz A.

Z zakresu ochrony roślin

Diagnostyka chorób i szkodników roślin RR 2014 SS I stop. Stawonogi i grzyby jako bioindykatory stanu krajobrazu rolniczego – Klukowski, Matkowski Sylabus blokowy z zakresu ochrony roślin Szkodniki i choroby inwazyjne…l. Szkodniki i choroby magazynów i przechowalni R 2013_1 Środki ochrony roślin w ekosystemach – Jackowski

Z zakresu uprawy roli i roślin

Komputerowe systemy wspomagania decyzji – Kuc Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej – Kordas Płodozmiany we współczesnym świecie – Wacławowicz Sylabus blokowy z zakresu uprawy roli i roślin

Z zakresu uprawy roślin

Biomasa roslinna-Kozak i in. Diagnozowanie stanu roslin uprawnych – Kozak Projektowanie technologii upraw Rosliny alternatywne sylabus rolnictwo KRK Uprawa roslin w górach sylabus rolnictwo KRK

Z zakresu żywienia roślin

Metody i optymalizacja nawożenia mikroelementami – Piszcz Nowoczesne technologienawożenia roslin – Kulczycki Racjonalna gospodarka składnikami…. Sylabus blokowy z zakresu żywienia roślin

Studia II stopnia

Z zakresu agrobiotechnologii

Diagnostyka molekularna Sylabus modułowy Agrobiotechnologia Zastosowanie kultur in vitro w uprawie i hodowli roślin

Z zakresu bioróżnorodności

Rodzime gatunki drzewiaste – różnorodność, zagrożenia, ochrona Sylabys modułowy z zakresu bioróżnorodności Zachowanie bioróżnorodności… – Wolski i in. Agreofitocenologia Inwazje i zamieranie gatunków

Z zakresu kształtowania środowiska

Kształtowanie krajobrazu Metody zagospodarowania terenu Roślinność terenów zadarnionych Sylabus modułowy z zakresu Kształtowania środowiska

Z zakresu postępu biologicznego

Bioróżnorodność w hodowli roślin Hodowla odpornościowa….. Syalbus modułowy z zakresu Postępu biologicznego Wybrane zagadnienia z genetyki i hodowli rośllin uprawnych Wybrane zagdanienia z produkcja materiału siewnego

Z zakresu systemów rolnictwa

Diagnostyka i optymalizacja nawożenia roślin alternatywnych – Gediga Metody ochrony roślin w różnych systemach rolnictwa Monitoring chorób w różnych systemach rolnictwa Skutki chemizacji – Patorczy-Pytlik Sylabus modułowy z zakresu systemów rolnictwa Techniologie nawożenia roślin uprawnych w wybranych systemach rolnictwa – Kulczycki

Z zakresu zrównoważonego rozwoju

Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw – Spiak J. Globalne zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój – Szopka i in. Podstawy zrównoważonego rozwoju… – Tendziagolska Sylabus modułowy z zakresu zrównoważonego rozwoju Zrównoważony rozwój – Adamska