Przedmioty do wyboru

Wykaz przedmiotów do wyboru, studia I stopnia ZiIP 2016/2017 Wykaz przedmiotów do wyboru, studia II stopnia ZiIP 2016/2017

Studia I stopnia, semestr 3

Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na działania inwestycyjne Zarządzanie projektami europejskimi

Studia I stopnia, semestr 4

Agrometeorologia Kształtowanie środowiska Kompleksowe zagospodarowanie terenów Podstawy gospodarki wodno-ściekowej Rekultywacja terenow zdegradowanych Substancje humusowe w glebach i nawozach Technikaw kształtowaniu terenów zieleni Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój Zarządzanie obszarami chronionymiPodstawy komunikacji Podstawy podejm. decyzji w dział. gospodarczej Proces decyzyjny w projektowaniu inwestycji Systemy wspomagania decyzji

Studia I stopnia, semestr 5

Bankowość i rynek papierów wartościowych Nowoczesne koncepcje rachunku kosztów Podstawy komunikowania Polityka konkurencji UE 2014Technologia i organizacja procesów produkcyjnych Zarzadzanie jakością w agrobiznesie

Studia I stopnia, semestr 6

Biotechnologia w rolnictwie Hodowla roślin z elementami genetyki Innowacyjna technika i technologie rolnicze i ogrodnicze Nowoczesne technologie w ogrodnictwie Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej Nowoczesne technologie w produkcji winogron i wina Wprowadzenie do innowacyjności i ochrony własności przemyslowej Zaawansowane technologie odżywiania roślin w systemach produkcji polowej Zarządzanie technikami ochrony roślinMetodyka prowadzenia negocjacji Wybrane problemy ubezpieczeń gospodarczych Zarzadzanie strategiczne Zarządzanie małą i średnią firmą w agrobiznesie Zarządzanie przedsiębiorstwem

Studia I stopnia, semestr 7

Eksploatacja systemów polowej produkcji rolniczej Sterowanie w inżynierii produkcji bio-surowcowej

Studia II stopnia, semestr 2

Podmioty prawa gospodarczego Zasady i formy wykonywania działalności gospodarczejKomputerowe wspomaganie wytwarzania Komputerowo zintegrowane wytwarzanie

Studia II stopnia, semestr 3

Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Zarządzanie działaniami logistycznymi