Przedmioty do wyboru

Informacje ogólne

Wykaz przedmiotów do wyboru, studia I stopnia Ekonomia 2016/2017 Wykaz przedmiotów do wyboru, studia II stopnia Ekonomia 2016/2017

 

Karta wyboru przedmiotów studia I stopnia 3 i 4 semestrKarta wyboru przedmiotów studia I stopnia 5 i 6 semestr Karta wyboru przedmiotów studia II stopnia 2 i 3 semestr Karta wyboru przedmiotów studia II stopnia 4 semestr

 

Ekonomia studia I stopnia semestr 3

 

Ekonomika ochrony roślin i środowiska rolniczego Polityka konkurencji UE Polityka rolna Wycena zasobów w gospodarce żywnościowej

 

Ekonomia studia I stopnia semestr 4

Prawo handlowe Prawo rolne

Ekonomia studia I stopnia semestr 5

Logistyka Metodyka prowadzenia negocjacji Organizacja i zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym Podstawy komunikowania Wsparcie informatyczne procesow decyzyjnych Zarzadzanie strategiczne

Ekonomia studia I stopnia semestr 6

Zarządzanie projektami europejskimi Zarządzanie zasobami ludzkimiDobre praktyki w rolnictwie zrównoważonym Ekonomika mechanizacji rolnictwa Inwestycje w gospodarce żywnościowej Międzynarodowy handel produktami rolniczymi Produkty ogrodnicze w gospodarce żywnościowej Rolnictwo Ekologiczne Rosliny alternatywne Sytemy rolnicze w Polsce i na świecie

Ekonomia studia II stopnia semestr 2

 

Podstawy Zrównownoważonego Rozwoju w Rolnictwie Analiza agrofitosocjologiczna pola  Analiza agrofitosocjologiczna pola Uprawa i wykorzystanie roślin energetycznych  Agrotechnika w kształtowaniu Bioróżnorodność Płodozmiany

Ekonomia studia II stopnia semestr 3

Analiza fundamentalna i techniczna w gospodarce żywnościowej Funkcjonowanie MŚP w agrobiznesie Komunikacja w biznesie Wybrane problemy ubezpieczeń gospodarczych

Ekonomia studia II stopnia semestr 4

Analiza rozwoju obszarów wiejskich Ekonomiczno – organizacyjne problemy turystyki na obszarach wiejskich Integracja rolnictwa z Unią Europejską Konkurencyjność obszarów wiejskich Marketing terytorialny Skutki chemizacji środowiska Zrównoważony rozwój