Praktyki

Wydziałowe Biuro Praktyk

 

Adres:

 
pokój 9,10 
pl. Grunwaldzki 24 a
50-363 Wrocław
tel./fax. 71 320 15 55
 
Biuro czynne:
 
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek
11.00 – 15.00
 
w czwartki – biuro nieczynne

 

Pracownicy:


 

Poradnik dla studenta – przeczytaj

Ankieta – ocena miejsca praktyki Ankieta – ocena praktykanta

Agrobiznes  
Studia stacjonarne – praktyka zawodowa, po IV semestrze

Termin praktyki: 1 lipca – 30 sierpnia
Program praktyki:

Program praktyki zawodowej – po II roku

Regulamin praktyki:  

Regulamin praktyki zawodowej – po II roku

Podanie o przyjęcie na praktykę:

Podanie AGROBIZNES po II roku

Udział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki jest obowiązkowy.

 
Studia stacjonarne – praktyka inżynierska, po VI semestrze

Termin praktyki: 1 lipca – 30 sierpnia
Program praktyki: 

Program praktyki inżynierskiej – Agrobiznes

Regulamin praktyki: 

Regulamin praktyki inżynierskiej – Agrobiznes

Podanie o przyjęcie na praktykę:

Podanie AGROBIZNES po III roku

Udział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki jest obowiązkowy.

 

Biotechnologia

Studia stacjonarne – praktyka inżynierska, po IV semestrze

Termin praktyki: 1 lipca – 30 sierpnia
Program praktyki:

Program praktyki zawodowej na kierunku Biotechnologia stosowana roślin

Regulamin praktyki:  

Regulamin praktyki zawodowej na kierunku Biotechnologia stosowana roślin

Podanie o przyjęcie na praktykę:

Podanie BIOTECHNOLOGIA po II roku

Udział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki jest obowiązkowy.

Ekonomia

Studia stacjonarne

Termin praktyki: 15 czerwca – 31 sierpnia
Regulamin praktyki:regulaminZałożenia organizacyjne praktyki:założeniaProgram praktyk:programDeklaracja przyjęcia na praktykę:Podanie EKONOMIA po II roku

Praca zaliczeniowa – wytyczne: praca_zaliczeniowa

Udział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki jest obowiązkowy.
Opiekun merytoryczny praktyk: dr inż. Jan Spiak – tel. 71 320 1778, email: jan.spiak@up.wroc.pl

Ochrona środowiska

Studia stacjonarne – praktyka zawodowa po II roku studiów

Termin praktyki: 1 lipca – 30 sierpnia
Program praktyki:

program

Regulamin praktyki:regulaminPodanie o przyjęcie na praktykę:

Podanie OCHRONA ŚRODOWISKA – po II roku
Dokumenty studenta niezbędne do zaliczenia praktyki:

 • dziennik praktyk z poświadczonymi czynnościami przez pracodawcę,
 • poświadczenie pracodawcy o odbytej praktyce (druk do odebrania w biurze praktyk),
 • zeszyt spostrzeżeń

Udział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki jest obowiązkowy.

Studia stacjonarne – praktyka inżynierska po III roku studiów

Program praktyki:  

PROGRAM PRAKTYKI WAKACYJNEJ – OŚ III

Regulamin praktyki po 3 roku:regulaminPodanie o przyjęcie na praktykę:

Podanie OCHRONA ŚRODOWISKA – po III roku

Dokumenty studenta niezbędne do zaliczenia praktyki:

 • dziennik praktyk z poświadczonymi czynnościami przez pracodawcę,
 • poświadczenie pracodawcy o odbytej praktyce (druk do odebrania w biurze praktyk),
 • zeszyt spostrzeżeń.

Udział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki jest obowiązkowy.

Studia niestacjonarne – po II i III roku studiów

 Termin praktyki: lipiec, sierpień lub wrzesień

Program praktyk rok II:program Program praktyk rok III:programEgzamin z praktyki: informacja na zebraniu organizacyjnym w sprawie praktyki
Regulamin praktyki po 2 roku:regulaminRegulamin praktyki po 3 roku:regulaminPodanie o przyjęcie na praktykę:

Podanie OCHRONA ŚRODOWISKA niestacjonarne – po II roku
Podanie OCHRONA ŚRODOWISKA niestacjonarne – po III roku

Dokumenty studenta niezbędne do zaliczenia praktyki:

 • dziennik praktyk z poświadczonymi czynnościami przez pracodawcę,
 • poświadczenie pracodawcy o odbytej praktyce (druk do odebrania w biurze praktyk),
 • zeszyt spostrzeżeń.

Udział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki jest obowiązkowy.

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Termin odbywania praktyki:  15 czerwca – 30 sierpnia

Program praktyki zawodowej – gospodarka odpadami 
Program praktyki zawodowej – energetyczna

Regulamin praktyki zawodowej w zakresie gospodarki odpadami
regulamin

Regulamin praktyki – „energetyczna”:Regulamin

Deklaracja:
Deklaracja – OŹEiGO

Sprawozdanie z praktyki:sprawozdanie

Termin Egzaminu z praktyk zostanie ustalony w czerwcu

 Dokumenty studenta niezbędne do zaliczenia praktyki:

 • Dziennik praktyk potwierdzony przez przyjmującego na praktykę,
 • Zaświadczenie o ukończeniu praktyki, potwierdzone przez przyjmującego na praktykę (druk do odebrania w WBP wraz ze skierowaniem na praktykę)
 • Sprawozdanie

 

Ogrodnictwo

Studia stacjonarne – praktyka wakacyjna po I roku (lipiec – wrzesień), realizowana w Stacjach Badawczo-Dydaktycznych w Psarach i Samotworze

Termin praktyki: 1 lipca – 30 września
Program praktyki:programRegulamin praktyki:

Regulamin praktyk na kierunku ogrodnictwo, I rok
Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki:

 • Dziennik praktyk z poświadczonymi czynnościami przez pracodawcę,
 • Poświadczenie pracodawcy o odbyciu praktyki (druk do odbioru w Wydziałowym Biurze Praktyk, wraz ze skierowaniem),
 • Zeszyt spostrzeżeń
Praktyka semestralna po V semestrze

Termin praktyki: od 1 kwietnia do 20 września
Program praktyki:programRegulamin praktyki:  Regulamin praktyk na kierunku Ogrodnictwo, III rokDzienniczek w języku angielskim:  dzienniczekPodanie o przyjęcie na praktykę: Podanie OGRODNICTWO III rok

Dokumenty studenta niezbędne do zaliczenia praktyki:

 • dziennik praktyk z poświadczonymi czynnościami przez pracodawcę (karta tygodnia),
 • poświadczenie pracodawcy o odbytej praktyce (druk do pobrania w biurze praktyk),
 • dzienniczek przykładowy dzienniczek
 • analiza ekonomiczna gospodarstwa (wypełniona ołówkiem),
 • sprawozdanie z praktyki zagranicznej,
 • zeszyt spostrzeżeń.

Udział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki obowiązkowy.

Praktyka zagraniczna
 • Wydziałowe Biuro Praktyk organizuje wyjazdy dla studentów odbywających praktykę semestralną,
 • Każdy wyjazd zagraniczny studenta w czasie praktyki wymaga załatwienia niezbędnych formalności i akceptacji w Wydziałowym Biurze Praktyk,
 • Student sporządza sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego,
 • Wszystkie sprawy dotyczące wyjazdu zagranicznego studenta przedstawiane są na zebraniach organizacyjnych.

Udział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki jest obowiązkowy.

Medycyna roślin

Studia stacjonarne – praktyka zawodowa po IV i po VI semestrze:

Termin odbywania praktyki:  01.07 – 15.09

Podanie Medycyna Roślin Program praktyk, II rok – Medycyna roślinProgram praktyki III rok – Medycyna roślin Regulamin praktyk po II roku – Medycyna roślin Regulamin praktyki po III roku – Medycyna rośłin

Zmiana miejsca praktyki:

Deklaracja Wniosek Medycyna Roślin

Sprawozdanie z praktyki: wg wytycznych Opiekuna Merytorycznego

Dokumenty studenta niezbędne do zaliczenia praktyki:

 • Dziennik praktyk potwierdzony przez przyjmującego na praktykę,
 • Zaświadczenie o ukończeniu praktyki, potwierdzone przez przyjmującego na praktykę (druk do odebrania w WBP wraz ze skierowaniem na praktykę)
 • Sprawozdanie (wg wytycznych Opiekuna Merytorycznego)
 

Rolnictwo    

Studia stacjonarne – praktyka zawodowa – semestralna, III rok studiów (semestr VI)

Termin praktyki: 12 tygodni w okresie od 15 maja do 31 sierpnia

Program praktyki zawodowej – Rolnictwo, studia stacjonarne

Regulamin praktyki zawodowej po 6 sem.- Rolnictwo studia stacjonarne

Podanie o przyjęcie na praktykę:

Podanie ROLNICTWO po III roku

Odbiór skierowań na praktykę: od 15 kwietnia

Ubezpieczenie od NNW: obowiązkowe
Egzamin z praktyki: informacja na zebraniu organizacyjnym w sprawie praktyki
Dokumenty studenta niezbędne do zaliczenia praktyki:

 • dziennik praktyk z poświadczonymi czynnościami przez pracodawcę przykładowy dziennicze
 • poświadczenie pracodawcy o odbytej praktyce (druk do odebrania wraz ze skierowaniem na praktykę),
 • zeszyt spostrzeżeń,
 • analiza ekonomiczna gospodarstwa

Rolnictwo2015Praktykianaliza

Udział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki jest obowiązkowy.

Studia niestacjonarne – praktyka zawodowa – semestralna, III rok studiów (semestr VI)

Termin praktyki: 12 tygodni w okresie od 1 marca do 31 sierpnia

Program praktyki zawodowej – Rolnictwo, studia niestacjonarne

Regulamin praktyki zawodowej po 6 sem. – Rolnictwo studia niestacjonarne

Podanie o przyjęcie na praktykę III rok:

Podanie ROLNICTWO niestacjonarne po III roku

Udział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki jest obowiązkowy.

Technika rolnicza i leśna    

Studia stacjonarne – praktyka warsztatowa, po II semestrze

Termin praktyki: 15 czerwca – 30 sierpnia
Program praktyki:

Program praktyki I rok TRIL

Regulamin praktyki:  

Regulamin praktyk na kierunku Technika rolnicza i leśna – warsztatowa

Podanie o przyjęcie na praktykę:

Podanie TRiL – po I rokuPodanie TRiL – po III roku

Udział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki jest obowiązkowy.

Studia stacjonarne – praktyka eksploatacyjna, po VI semestrze

Termin praktyki: od 15 czerwca do 30 sierpnia
Program praktyki:programRegulamin praktyki:  Regulamin praktyk na kierunku Technika rolnicza i leśna -eksploatacyjnaPodanie o przyjęcie na praktykę: Podanie Technika Rolnicza i Leśna po III roku

Udział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki jest obowiązkowy.

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Termin odbywania praktyki: 15 czerwca – 31 sierpnia

Podanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Praktyka po 4 semestrze:

Program praktyki:program Regulamin praktyki: regulamin

Praktyka po 6 semestrze:

Program praktyki:programRegulamin praktyki:regulamin

Wzór podania o przyjęcie na praktykę:
Podanie Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiEgzamin z praktyki:

Dokumenty studenta niezbędne do zaliczenia praktyki:

 • Dziennik praktyk z potwierdzony przez przyjmującego na praktykę,
 • Zaświadczenie o ukończeniu praktyki, potwierdzone przez przyjmującego na praktykę (druk do odebrania w WBP wraz ze skierowaniem na praktykę)

Praca zaliczeniowa
Praca zaliczeniowa – wytyczne dla praktyk po 4 semestrze:wytycznePraca zaliczeniowa – wytyczne dla praktyk po 6 semestrze:wytyczneUdział studentów we wszystkich zebraniach organizacyjnych w sprawie praktyki jest obowiązkowy.
Opiekunowie merytoryczni praktyk:

dr hab. inż. Krzysztof Lejman – tel. 71 320 5708; e-mail: krzysztof.lejman@up.wroc.pl