III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych”

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych”

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Ochrony Roślin, Zakład Fitopatologii i Mykologii organizuje III Ogólnopolską Konferencję Naukową 

Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych” 

13-14 czerwca 2017 roku 

w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym w Pawłowicach

 

Szczegóły nastronie wydarzenia

 

Napisano w komunikaty